Dogovorena saradnja sa utjecajnom organizacijom „Invest in Istanbul“

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo uspostavlja okvir za dugoročnu saradnju sa partnerskom organizacijom iz Istanbula – „Invest in Istanbul“.

Cilj je otvoriti mogućnost za promociju investicija i ekonomskih potencijala Kantona Sarajevo putem bogate mreže organizacija, institucija i kompanija sa kojima sarađuje organizacija iz Istanbula, a s namjerom da to podstakne dolazak novih investicija u Kanton i Bosnu i Hercegovinu.

Direktor Agencije Adnan Jašarević i predsjednik Upravog odbora Emir Mehmedović su tim povodom održali radni sastanak sa predstavnicima turske organizacije, koju su, inače, zajednički osnovali Razvojna agencija Istanbula, gradske vlasti, generalna državna direkcija i industrijska i trgovinska komora Istanbula.

Dogovoreno je formiranje okvira za institucionalni saradnju te niz konkretnih aktivnosti na podršci investicijama i razmjeni iskustava.

  • Imali smo vrlo konkretne razgovore i postoji volja za uspostavljanjem veza na obostranu korist. Riječ je o vrlo ozbiljnoj organizaciji koja ima veliku podršku i mogućnosti koje i nama iz Kantona Sarajevo mogu biti vrlo korisne i interesantne u namjeri da promoviramo naše ekonomske potencijale i investicione projekte – naveo je tim povodom direktor Jašarević.
Zatvori