Kontakt

  Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju Sarajevo

  Adresa: Aleja Bosne Srebrene bb,

  II.sprat-blok “B”,

  71000 Sarajevo

  Bosna i Hercegovina

  (Lokacija: Studentski dom “Nedžarići”)

  Telefon: ++ 387 33 560 030

  Fax: ++ 387 33 560 035

  E-mail: info@kaip.ba

  Identifikacioni broj: 4203071450000

  Porezni broj: 01076255

  Šifra djelatnosti: 84.11

  INFORMACIJE

  Informacije Protokol i recepcija

  +387(0) 33 560-030

  info@kaip.ba

  Zatvori