Zašto investirati u Kanton Sarajevo?

Kanton Sarajevo (KS) je središte metropolitanskog područja u kome se nalazi Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine (BiH). Kanton Sarajevo je sjecište puteva koji ga prirodnim koridorima, dolinama rijeka, povezuju pravcima istok-zapad (Bliski Istok – Turska – Mediteran – EU) i sjever – jug (Skandinavsko poluostrvo – Centralna Evropa – Jadransko more) i tržištem Rusije.

Povoljni troškovi poslovanja

Rangiranje fDi’s European Cities&Regions of the Future prema troškovnoj efikasnosti:

  • Bosna i Hercegovina je među top 10 investicijskih lokacija u kategoriji srednje velikih evropskih regija budućnosti za privlačenje stranih investicija po osnovu troškovne efikasnosti: 4. pozicija za 2016/2017 i 3. pozicija za 2018/2019.
  • Grad Sarajevo je među top 10 destinacija u kategoriji najboljih srednje velikih evropskih investicijskih lokacija prema troškovnoj efikasnosti; Sarajevo zauzima 6. poziciju za 2016/2017.1

Povoljno poslovno okruženje, kvalitetne lokacije za investiranje i obrazovana radna snaga

Prirodna bogatstva – poljoprivredno i šumsko zemljište s obiljem izvora vode u ekološki očuvanom
okruženju, tradicija industrijske proizvodnje kao osnova za primjenu modernih tehnologija i transfer
know-how, izvrsne investicijske lokacije i radna snaga sa kvalifikacijama i vještinama po konkurentskoj
cijeni rada pružaju mogućnost investiranja u proizvode i usluge sa dodanom vrijednošću u proizvodnji
zdrave hrane, metalskoj i drvnoj industriji, turizmu, IT sektoru, farmaceutskoj industriji, kreativnim
industrijama i obrazovanju.

Kratko vrijeme za transport proizvoda i usluga na tržišta Evrope, Bliskog Istoka i Rusije

Uz razvijeni putni, željeznički i avionski cargo transport i blizinu morskih i riječnih luka, iz Kantona
Sarajevo moguće je u kratkom vremenu transportovati proizvode i usluge na tržišta u Evropi, Bliskom
Istoku, Rusiji i dalje.

Reformski orjentisana Vlada Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo kontinuirano radi na stvaranju boljeg i predvidljivog poslovnog okruženja i
izgradnji sigurnosti i povjerenja za domaće i strane ulagače.

Olakšice za investitore

Nacionalni tretman stranih investitora, stope poreza na dodanu vrijednost (17%), poreza na dobit (10%)
i poreza na dohodak (10%) među najnižim u regiji i Evropi i liberalni režim vanjske trgovine čine BiH i
Kanton Sarajevo sigurnim i profitabilnim okruženjem za poslovanje.

(Stranica u izradi – Uskoro opširnije)

Zatvori