Konkurentski sektori

U Kantonu Sarajevo posebnu podršku dajemo sektorima i procesima koji proizvode visok stepen dodane vrijednosti.

Prerađivački sektor je veoma značajan generator privrede u Kantonu Sarajevo sa učešćem od
10,8% u ukupnom prihodu i 16,1% u neto dobiti KS i čini 12,6% zaposlenosti u KS. Poljoprivreda
i prehrambena industrija, drvoprerada, metaloprerada i farmaceutski sektor se izdvajaju po
potencijalima koji su na raspolaganju investitorima u Kanton Sarajevo.

Informaciono-komunikacione tehnologije i turizam su brzorastući sektori u Kantonu Sarajevo sa
velikom perspektivom za dalji rast i investicionim mogućnostima.

Postanite dio uspješne priče u kreativnim industrijama u Kantonu Sarajevo i BiH, sredini koju su
najprestižnije svjetske filmske nagrade Oskar i Zlatni i Srebrni medvjed svrstale u sam vrh industrije
u Evropi i svijetu. Grad Sarajevo je upisan na UNESCO Listu kreativnih gradova.

Poljoprivreda i prehrambena industrija

Poljoprivredni i prehrambeni sektor u Kantonu Sarajevo nudi investitorima neiskorištene mogućnosti i značajan potencijal za rast i investicije u proizvodnju prehrambenih proizvoda sa dodanom vrijednosti.

Kanton Sarajevo nudi investitorima izvrsne uslove za investiranje u poljoprivredu i proizvodnju hrane,
posebno zdrave i organske hrane za kojom postoji stalni rast potražnje na tržištu.

 • U Kantonu Sarajevo instalirani su kapaciteti za: preradu mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, mineralnih
  voda, sokova i sirupa, proizvodnju piva, preradu žitarica, tjestenine i kolača, proizvodnju kandita i za
  preradu jagodičastog voća, ljekobilja i šumskih plodova.
 • Poslovne mogućnosti se baziraju na raspoloživosti zemljišnih resursa i postojećih kapaciteta koji nisu
  dovoljno iskorišteni i koji sada sirovine dijelom osiguravaju iz drugih područja BiH i iz inostranstva.
 • Tržište od 1 milion stanovnika sarajevske makro-regije i mogućnosti izvoza zdrave hrane i vode za piće
  čine Kanton Sarajevo atraktivnom lokacijom za investiciju u poljoprivrednu proizvodnju i preradu hrane.
 • U Kantonu Sarajevo postoje pogodnosti za uspješnu proizvodnju značajnog broja poljoprivrednih
  kultura: krompira, kupusnjača, lukovičastog povrća, mrkve i sl., te proizvodnje mesa i mlijeka, nekih
  vrsta voća, meda i drugih pčelinjih proizvoda, ljekovitog bilja, slatkovodnih riba i sl.
 • Proizvodnja kravljeg mlijeka u KS čini 6,8% ukupne proizvodnje u FBiH u 2019.g, jaja 7,9% i
  meda 8,9%.

Ratarstvo i voćarstvo

 • Krompir čini oko 23% ukupno požnjevenih površina koje se u periodu 2016.-2019.g. kreću u rasponu 4.600-4.700 ha.
 • Šljiva čini oko 36% od ukupnog broja rodnih stabala u KS, jabuka oko 28% i kruške oko 22,3%. Broj
  rodnih stabala se povećao sa 855.822 u 2017.g. na 892.587 u 2019.g. što predstavlja rast od 4,3%.

Pčelarstvo

 • U 2019. u odnosu na 2014.g. broj košnica pčela je povećan za 48%, a proizvodnja meda za 149%.
 • U 2019.g. pčelari u KS posjeduju 20.385 košnica pčela.5

Drvna industrija

Kvalitetna drvna sirovina, iskustvo u preradi drveta i vješta i iskusna radna snaga sa konkurentskom
cijenom rada čini Kanton Sarajevo investicijskim potencijalom koji su mnoge kompanije u sektoru
drvoprerade već prepoznale.

Bosna i Hercegovina se svrstava u šumovite evropske zemlje. BiH ima stoljetnu tradiciju u šumarstvu i
preradi drveta – drvna industrija je najstariji privredni sektor u Bosni i Hercegovini. Drvoprerada je izvozno
orjentisana i ekološki prihvatljiva, i zasniva se na upotrebi domaćih sirovina i angažmanu domaćih
stručnjaka.

Namještaj kao proizvod veće dodate vrijednosti bilježi indeks rasta fizičkog obima proizvodnje u KS od 129,8 za period 2018/2019. Proizvođači namještaja iz KS spadaju među kompanije koje ostvaruju najviše prihode i dobit u BiH. Najznačajnija izvozna tržišta su Njemačka, Hrvatska, Srbija i Slovenija. U budućnosti fokus je na drvopreradi sa što višim stepenom finalizacije.

Poslovne mogućnosti: Proizvodnja namještaja sa visokim izvoznim potencijalom. Ulaganje u kapacitete
za proizvodnju građevinske stolarije, elemenata za namještaj, montažne drvene gradnje, parketa, podova, stubišta i rezane građe.

Metalska industrija

Konkurentske prednosti metalskog sektora su mineralna nalazišta ruda, višedecenijska tradicija i ogromno iskustvo u metalopreradi kao osnov za primjenu novih tehnologija, know-how i upravljanja.

 • Metalska industrija uz baznu proizvodnju metala je jedan od najvažnijih sektora u BiH s visokim
  potencijalom za investiranje. U ukupnom izvozu BiH u 2019.g. metalska industrija učestvuje
  sa 38%, a pokrivenost uvoza izvozom je 66%. Preko 50% izvoza plasira se na 4 velika tržišta:
  Njemačka (17%), Slovenija (15%), Austrija (14%) i Hrvatska (10%).
 • U BiH postoje tehnički kapaciteti za kalupno lijevanje, precizno lijevanje, rezanje, štancanje, prešanje, oblikovanje, obradu i zavarivanje, a sve to čini osnovu proizvodnje proizvoda od metala.
 • U Kantonu Sarajevo u periodu 2014.-2019.g. evidentan je trend rasta obima proizvodnje u metalskom sektoru. Za period 2018/2019 indeks rasta fizičkog obima proizvodnje za proizvodnju baznih metala je 120,4; za proizvodnju gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme je 112,7; za mašine i uređaje je 102,6; a za motorna vozila, prikolice i poluprikolice 104,0
 • U automobilskom sektoru u KS, većina kompanija su izvozno orjentisane i proizvode autodijelove za renomirane svjetske proizvođače automobila BMW, Mercedes, Volkswagen, i druge evropske marke automobila.
 • Cilj je unaprijediti strukturu proizvodnje i izvoza u pravcu većeg učešća proizvoda sa dodanom vrijednosti – gotovih proizvoda i komponenti.

Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)

Kanton Sarajevo je ključni generator rasta i razvoja IT-a u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

IT sektor je jedan od najbrže rastućih sektora u BiH i zadnjih nekoliko godina bilježi stalni rast broja
registrovanih poslovnih subjekata, zaposlenih osoba i prihoda.

IT je jedini sektor u KS u kojem je potražnja za radnom snagom veća od ponude. Dio IT kompanija iz BiH
razvijaju svoje vlastite proizvode koje, pretežno, plasiraju na domaćem tržištu. Veći broj IT kompanija
izvoze svoje IT usluge (outsourcing poslovnih procesa) ili razvijaju softver za inostrane klijente. Okvirna
procjena je da se preko 75% prihoda u okviru IKT sektora u BiH realizuje u inostranstvu, a samo manji dio
na domaćem tržištu.

Stalno unapređenje poslovanja u IT industriji u KS i IT stručnjaci koji već nude sofisticirana IT rješenja velikim korporacijama i kompanijama na izbirljivom zapadnom tržištu čine ogroman potencijal za investiranje. BiH i KS postaju prepoznatljive investicijske destinacije za razvoj visokokvalitetnih proizvoda i servisa u softverskoj industriji za kojima postoji stalni rast tražnje na svjetskom tržištu.

Turizam

Turizam je brzorastući sektor u Kantonu Sarajevo sa značajnim potencijalom za daljnji rast i razvoj. Kanton Sarajevo čini 55% ukupnog broja dolazaka i noćenja u Federaciji BiH.

Prema podacima World Travel and Tourism Council (WTTC), turistički sektor u BiH je u 2018.g. ostvario
ukupni doprinos od 10,2% BDP-u, 12,03% ukupnom zapošljavanju i 14,4% izvozu.

Kanton Sarajevo je smješten u centru Bosne i Hercegovine. Ovdje se susreću Istok i Zapad, Sjever i Jug,
prelama slojevitost istorije, raznolikosti kultura i prirodnih ljepota što rezultira brzim i kontiunuiranim rastom broja turista iz cijelog svijeta koji posjećuju KS.

(Stranica u izradi – Uskoro opširnije)

Zatvori