Javne nabavke


2024. GODINA

1. PLAN JAVNIH NABAVKI 2024. godinu br. 21-05-45-28-R.Š. od 22.01.2024. godine

IZMJENA/DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024.g br. 21-05-45-28-1-R.Š. od 25.01.2024. godinu

2. PREČIŠĆENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. godinu

Posebna Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke br. 21-05-45-28-6/24-R.Š. od 27.02.2024.g

3. PREČIŠĆENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. godinu

IZMJENA/DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024.g br. 21-05-45-28-7-R.Š. od 08.03.2024. godinu

4. PREČIŠĆENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. godinu

IZMJENA/DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024.g br. 21-05-45-28-8-R.Š. od 12.04.2024. g

5. PREČIŠĆENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. godinu

IZMJENA/DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024.g br. 21-05-45-28-11-R.Š. od 04.06.2024. g

6. PREČIŠĆENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. godinu

IZMJENA/DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024.g br. 21-05-45-28-12-R.Š. od 25.06.2024. g

7. PREČIŠĆENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. godinu

POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE br. 21-05-45-28-15-R.Š. od 17.07.2024. g

8. PREČIŠĆENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. godinu

Pozivi za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II za 2024. godinu

Usluge održavanja konvencija-organizacija poslovnog sajma za potrebe Agencije

Pružanje usluga strućnog obrazovanja uposlenika Agencije, 24.04.2024. godine

Usluge Catering-a za potrebe Agencije

Smještaj za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 21-01-45-41-2-R.Š. od 26.02.2024. godine

Posebna Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke br. 21-05-45-28-6/24-R.Š. od 27.02.2024.g


PLAN JAVNIH NABAVKI 2023. godinu-3. prečišćeni od 29.09.2023.g (169.517,00 KM)

3. DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.g (+12.945,00 KM)
br. 21-05-45-56-3 od 27.09.2023.g


2. DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.g (+55.000,00 KM)
br. 21-05-45-157-1 od 22.08.2023.g


1. DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2023.g (+ 6.000,00 KM)
br. 21-05-45-56-2 od 10.07.2023.g


PLAN JAVNIH NABAVKI  ZA 2023.g  (95.572,00 KM)
br. 21-05-45-56-1-AE od 28.04.2023.g

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI
ZA PERIOD  01.01.-31.03.2023. godine


2022. GODINA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. godinu

 sa Dopunom plana JN broj 21-01-45-54-1 od 04.10.2022.g

BUDŽET AGENCIJE ZA 2022.g


PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. godinu

Zatvori