Uskoro objava Javnog poziva za prodaju: ZOI'84-Olimpijska kuća

Olimpijska kuća, označena kao k.č. 3103/3 – zemljište uz vanprivrednu zgradu površine 983m2 i pomoćna zgrada u privredi površine 235 m2, što čini ukupno 1218 m2, upisane u zk.ul.br. 78 KO Presjenica, sa upisanim pravom vlasništva KJP „ZOI 84“ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo, udio 1/1, bez tereta.

Zemljišno knjižni izvadak

Katastarski plan

Zatvori