Prodati atraktivni objekti na Bjelašnici

Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju prodala je krajem juna poslovnu zgradu sa zemljištem zvanu MOC Pres Centar i poslovni prostor, posebni dio apartmana hotela Bjelašnica, na Babinom Dolu, koji su bili u vlasništvu “ZOI ’84 Olimpijski centar”, prenosi etto.ba.

Prodaja je obavljena na aukciji po početnim cijenama.

Poslovni prostor, smješten u prizemlju apartmanske zgrade izgrađene 2007. godine površine 63m2 , prodat je po cijeni od 126.000 KM, koliko je procijenjena vrijednost od strane sudskog vještaka.

Drugi predmet prodaje – poslovna zgrada u privredi površine 804 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 1593 m2, što zajedno čini ukupnu površinu parcele 2397m2, prodat je po cijeni od 1.516.628 KM. Od toga je vrijednost zemljišta 1.257.660 KM, a vrijednost objekta 258.968 KM.

Nekretnina MOC Pres Centar je izduženog pravilnog oblika i takođe je bila u vlasništvu “ZOI ’84 Olimpijski centar”.

Na aukciji za MOC Pres Centar usčestvovali su Fuad Džafić i preduzeće Brend d.o.o. Sarajevo, a za poslovni prostor Elvedina Kapetanović iz Sarajeva i Azra Pintol iz Trnova.

Druga dva predmeta prodaje Skijašnica S1 na Bjelašnici površine 30 m2 i garaža G1 na Bjelašnici, površine 158 m2, koji su takođe prodavani, nisu našli kupce jer se niko nije prijavio na aukciji.

Izvor: etto.ba

Zatvori