Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Kantonalna agencija za privlačenje
investicija i privatizaciju

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Canton Sarajevo
Cantonal agency for attracting
investments and privatization

 


JAVNI POZIVI
za učešće na aukcijskim prodajama broj 80 i 81
PREUZMI

Aukcija broj 80
Sifra predmeta: 090200912
Skijašnica S1 na Bjelašnici ukupne površine 30 m2
Lista učesnika aukcije broj 80

- Prijava za učešće na aukciji
- Pravila za učešće na aukciji
- Izjava za fizička lica
- Izjava za pravna lica
- Zemljišno-knjižni izvadak
- Procjena fer tržišne vrijednosti

Aukcija broj 81
Sifra predmeta: 090200914
Garaža G1 na Bjelašnici, ukupne površine 158 m2
Lista učesnika aukcije broj 81

- Prijava za učešće na aukciji
- Pravila za učešće na aukciji
- Izjava za fizička lica
- Izjava za pravna lica
- Zemljišno-knjižni izvadak
- Procjena fer tršišne vrijednosti.